© Intermar Kft .Minden jog fenntartva. - 2008 - 2019.                                                                                                                                                                                                                       Használati feltételek  -   Adatvédelmi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A honlap használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. A   honlapot   az   INTERMAR   Tanácsadó,   Kereskedelmi   és   Szolgáltató   Korlátot   Felelőségú   Társaság   (INTERMAR)   működteti,   és   kizárólag   információs   célokra   használható.   A   honlap   használatával   vagy   a   honlapról   történő dokumentumok letöltésével Ön elfogadja az e nyilatkozatban szereplő feltételeket. Ha nem fogadja el ezeket, akkor ne használja a honlapot, és ne töltsön le onnan anyagokat. Korlátozott licenc A   jelen   megállapodásban   szereplő   feltételek   alapján   az   INTERMAR   nem   kizárólagos,   nem   átruházható,   korlátozott   jogot   biztosít   Önnek   e   honlap,   illetve   az   azon   szereplő   dokumentumok   eléréséhez,   felhasználásához   és megjelenítéséhez. Ön elfogadja, hogy semmilyen módon nem akadályozza, illetve nem próbálja megakadályozni a honlap működését. Az   INTERMAR   feljogosítja   Önt,   hogy   az   ezen   internetes   címen   („Honlapon”)   található   információkat   („Dokumentumokat”)   kizárólag   személyes,   és   nem   kereskedelmi   célra   használja   fel.   Ezen   jogosultság   keretében   a Dokumentumok   és   azok   másolatainak   tulajdonjoga   nem   ruházódik   át,   illetve   azokra   a   következő   korlátozások   vonatkoznak:   1)   Ön   megtart   a   Dokumentumokban   és   azok   összes   letöltött   másolatában   szereplő   minden szerzői   jogi   és   egyéb   tulajdonjogi   információt;   2)   Önnek   nem   áll   jogában   a   Dokumentumokat   módosítani,   reprodukálni,   nyilvánosan   megjeleníteni,   előadni,   terjeszteni   vagy   egyéb   célokra   nyilvános   vagy   kereskedelmi formában   felhasználni;   3)   Önnek   nem   áll   jogában   a   Dokumentumokat   bármilyen   harmadik   félre   átruházni,   kivéve,   ha   tájékoztatja   a   feleket   a   jelen   feltételekben   szereplő   kötelezettségekre,   illetve,   ha   a   felek   azokat   el   is fogadják.   Ön   elfogadja   a   Honlapon   időközönként   megjelenő   további   esetleges   korlátozásokat   is.   Jelen   Honlap   és   az   azon   lévő   Dokumentumok   szerzői   jogi   védelem   és   nemzetközi   egyezmények   védelme   alatt   állnak.   Ön elfogadja   az   ezen   Honlap   használatára   és   a   Dokumentumok   jogosulatlan   másolására   vonatkozó   nemzetközi   szerzői   jogi   törvényeket.   AZ   INTERMAR   nem   ad   Önnek   semmilyen   közvetlen   vagy   közvetett   jogosultságot bármely szabadalom, védjegy, szerzői jogi elem vagy üzleti titoknak minősülő információ felhasználására, kivéve, az itt kifejezetten feltüntetetteket. Felelősséget kizáró nyilatkozat A   DOKUMENTUMOK   PONTATLANSÁGOKAT   ÉS   GÉPELÉSI   HIBÁKAT   TARTALMAZHATNAK. AZ   INTERMAR   NEM   GARANTÁLJA A   DOKUMENTUMOK   PONTOSSÁGÁT   VAGY   TELJESSÉGÉT,   ILLETVE A   HONLAPON MEGJELENT   VAGY   KÖZZÉTETT   JAVASLATOK,   VÉLEMÉNYEK,   ÁLLÍTÁSOK   VAGY   EGYÉB   INFORMÁCIÓK   MEGBÍZHATÓSÁGÁT.   ÖN   ELISMERI,   HOGY   KIZÁRÓLAG   SAJÁT   KOCKÁZATÁRA   BÍZIK   MEG   AZ   ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN,   JAVASLATOKBAN,   ÁLLÍTÁSOKBAN,   FELJEGYZÉSEKBEN   VAGY   INFORMÁCIÓKBAN.   AZ   INTERMAR   FENNTARTJA   A   JOGOT   ARRA,   HOGY   SAJÁT   BELÁTÁSA   SZERINT   KIJAVÍTSA   A   HONLAP BÁRMELY   RÉSZÉN   MEGJELENŐ   HIBÁKAT   VAGY   HIÁNYOSSÁGOKAT.   AZ   INTERMAR   BÁRMIKOR   ELŐZETES   BEJELENTÉS   NÉLKÜL   MÓDOSÍTHATJA   A   HONLAPON   MEGJELENŐ,   A   DOKUMENTUMOKRA   ÉS   A TERMÉKEKRE, A PROGRAMOKRA, A SZOLGÁLTATÁSOKRA VAGY ÁRAKRA (HA VAN) VONATKOZÓ TARTALMAKAT. AZ   INTERMAR   A   JELEN   HONLAPOT,   ILLETVE   AZ   AZON   MEGJELENŐ   INFORMÁCIÓKAT,   DOKUMENTUMOKAT   ÉS   SZOFTVEREKET   JELEN   FORMÁJUKBAN   TESZI   KÖZZÉ   BÁRMIFÉLE   KÖZVETLEN   VAGY FELTÉTELEZETT   GARANCIAVÁLLALÁS   NÉLKÜL   A   KÖVETKEZŐKRE   VONATKOZÓAN,   DE   AZOKRA   NEM   KORLÁTOZVA:   FORGALMAZHATÓSÁG,   JOGBITORLÁS-MENTESSÉG   VAGY   ADOTT   CÉLRA   VALÓ ALKALMASSÁG. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A FELTÉTELEZETT GARANCIA KIZÁRÁSÁT, EZÉRT ELKÉPZELHETŐ, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK. Harmadik fél weboldalai Az   Ön   kényelem   érdekében   az   INTERMAR   közzétehet   jelen   Honlapon   harmadik   fél   által   működtetett   oldalakra   mutató   hivatkozásokat.   Ha   ezeket   használja,   Ön   elhagyja   a   jelenlegi   Honlapot.   Ha   úgy   dönt,   hogy   ellátogat   a hivatkozott   oldalak   valamelyikére,   akkor   ezt   a   saját   kockázatára   teszi,   és   az   Ön   felelőssége,   hogy   megtegyen   minden   szükséges   védekező   lépést   a   vírusok   vagy   egyéb   káros   elemek   ellen.   AZ   INTERMAR   semmilyen garanciát   nem   vállal   a   hivatkozott   weboldalakat,   az   azokon   megjelenő   információkat,   az   ott   található   termékek   vagy   szolgáltatások   leírását   illetően,   és   nem   is   támogatja   azokat.   A   hivatkozások   nem   utalnak   arra,   hogy   az INTERMAR   vagy   jelen   Honlap   támogatná   a   hivatkozott   oldalakat,   vagy   bármilyen   partneri   viszonyban   állna   azokkal,   valamint   nem   utal   arra,   hogy   az   INTERMAR   jogosult   a   hivatkozott   weboldalakon   szereplő   bármely védjegy,   kereskedelmi   név,   logó   vagy   szerzői   jogi   szimbólum   használatára,   továbbá   nem   utal   arra,   hogy   a   hivatkozott   oldal   jogosult   a   INTERMAR,   partnere   vagy   leányvállalata   bármely   védjegyének,   kereskedelmi   nevének, logójának vagy szerzői jogi szimbólumának használatára. Külső hivatkozások a Honlapra A   Honlapra   mutató   bármilyen   hivatkozást   a   INTERMAR-nak   írásban   jóvá   kell   hagynia,   kivéve,   ha   a   vállalat   a   hivatkozások   használatához   az   alábbiak   betartása   mellett   hozzájárul:   (i)   a   hivatkozás   szöveges   alapú,   és   csak   a „INTERMAR   Bt.”   nevet   tartalmazza;   (ii)   a   hivatkozás   csak   a   www.intermar.hu   címre   mutat,   és   nem   aloldalakra;   (iii)   a   hivatkozás   megnyitásakor   a   honlap   teljes   képernyőn,   maximálisan   működőképes   és   navigálható böngészőablakban,   és   nem   külön   keretben   (frame)   jelenik   meg;   (iv)   a   hivatkozás   megjelenése,   elhelyezkedése   vagy   egyéb   jellemzői   soha   nem   kelthetik   azt   a   benyomást,   hogy   egy   adott   személy,   tevékenység   vagy   termék az   INTERMAR-hoz   kapcsolódik,   vagy   az   INTERMAR   támogatja   azokat,   továbbá   a   hivatkozás   nem   sértheti   vagy   gyengítheti   az   INTERMAR   vagy   társvállalatai   nevéhez   és   védjegyeihez   kapcsolódó   jó   hírnevet.   AZ INTERMAR fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint, bármikor visszavonja a hivatkozások használatát engedélyező fenti hozzájárulást. Az Ön által megadott adatok Az   Ön   által   a   jelen   Honlapon   az   INTERMAR-nak   megadott   összes   személyes   adatot   a   Honlap   saját   adatvédelmi   szabályzata   védi.   AZ   INTERMAR   nem   várja   el   Öntől,   ezért   Ön   ne   is   küldjön   semmilyen   bizalmas   vagy jogvédett   információt   az   INTERMAR   számára   jelen   Honlapon   keresztül.   Ön   elfogadja,   hogy   az   Ön   vagy   az   Ön   nevében   cselekvő   személyek   által   az   INTERMAR   részére   elküldött   adatok   és   dokumentumok   nem   tekinthetők bizalmas   vagy   jogvédett   információknak.   Ilyen   információk   vagy   dokumentumok   közlésével   Ön   korlátlan,   visszavonhatatlan,   nemzetközi   és   jogdíjmentes   licencet   biztosít   az   INTERMAR   számára   ezen   információk   vagy dokumentumok   használatára,   reprodukálására,   megjelenítésére,   nyilvános   előadására,   küldésére   és   terjesztésére,   valamint   elfogadja   azt,   hogy   az   INTERMAR   szabadon   felhasználhatja   az   Ön   vagy   az   Ön   nevében cselekvő   személyek   által   az   INTERMAR   számára   elküldött   ötleteket,   koncepciókat   vagy   know-how-t.   Elfogadja,   hogy   az   INTERMAR   nem   várja   el   Öntől,   és   Ön   garantálja,   hogy   nem   küld   az   INTERMAR   számára   olyan információkat vagy dokumentumokat, amelyek rágalmazóak, obszcének, provokálóak, bármilyen módon törvénytelenek, vagy mások jogvédett tulajdonát tartalmazzák. Károk korlátozása AZ    INTERMAR    VAGY    ÉRINTETT    LEÁNYVÁLLALATAI    SEMMILYEN    ESETBEN    SEM    TEHETŐK    FELELŐSSÉ    A    HONLAP    VAGY    EGYÉB    HIVATKOZOTT    WEBOLDAL    TARTALMÁNAK,    DOKUMENTUMAINAK, SZOLGÁLTATÁSAINAK   HASZNÁLATÁBÓL   VAGY   HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL,   ILLETVE   AZZAL   KAPCSOLATBAN   KELETKEZŐ   BÁRMIFÉLE   KÖZVETLEN,   KÖZVETETT,   SPECIÁLIS,   KÖVETKEZMÉNYES   VAGY EGYÉB   KÁRÉRT   (KORLÁTOZÁS   NÉLKÜL   IDEÉRTVE AZ   ÜZLETI   HASZON   ELMARADÁSÁBÓL, AZ   ÜZLET   MEGHIÚSULÁSÁBÓL,   INFORMÁCIÓK   VAGY   PROGRAMOK   ELVESZTÉSÉBŐL,   VAGY AZ   ÖN ADATTÁROLÓ RENDSZERÉT   ÉRINTŐ   EGYÉB   ADATVESZTÉSBŐL   SZÁRMAZÓ   KÁROKAT),   MÉG   ABBAN   AZ   ESETBEN   SEM,   HA   AZ   INTERMAR   VÁLLALATOT   KIFEJEZETTEN   TÁJÉKOZTATTÁK   E   KÁROK   BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. Változások AZ   INTERMAR   fenntartja   a   jogot   arra,   hogy   saját   belátása   szerint   részben   vagy   egészben   bármikor   módosítsa,   bővítse   vagy   eltávolítsa   jelen   Megállapodás   bármely   részét.   Jelen   Megállapodás   módosításai   akkor   lépnek hatályba,   amikor   az   erről   szóló   értesítés   megjelenik.   Ha   a   jelen   Megállapodás   módosítása   után   továbbra   is   használja   jelen   Honlapot   akkor   Ön   automatikusan   elfogadja   ezen   módosításokat.   AZ   INTERMAR   bármikor leállíthatja,   módosíthatja,   felfüggesztheti   vagy   megszüntetheti   a   Honlap   bármely   jellemzőjét,   beleértve   annak   szolgáltatásait   is. AZ   INTERMAR   bármilyen   előzetes   bejelentés   vagy   kötelezettség   nélkül   korlátozhat   bizonyos jellemzőket   és   szolgáltatásokat,   vagy   korlátozhatja   az   Ön   a   Honlap   egyes   részeihez   vagy   egészéhez   történő   hozzáférését.   AZ   INTERMAR   bármikor   megszüntetheti   a   fentiekben   biztosított   engedélyt,   jogosultságokat   és licencet. Ebben az esetben Ön köteles azonnal megsemmisíteni a tulajdonában lévő érintett Dokumentumokat. Nemzetközi felhasználók és jogválasztás Jelen   Honlapot   az   INTERMAR   kezeli,   működteti   és   felügyeli   a   Magyarország   területén   működő   saját   irodáiból. AZ   INTERMAR   nem   garantálja,   hogy   a   jelen   Honlapon   lévő   dokumentumok   helyénvalóak   vagy   használhatóak az   Magyarország   területén   kívül   és   olyan   térségekben,   ahol   ezen   tartalmak   törvényellenesek,   a   hozzáférés   tilos.   Nem   használhatja   a   Honlapot   és   nem   exportálhatja   az   azon   lévő   Dokumentumokat,   ha   az   sérti   a Magyarországi   exportszabályozását.   Ha   a   Honlapot   a   Magyarországon   kívüli   területről   használja,   akkor   Ön   felelős   a   helyi   törvények   betartásáért.   Jelen   használati   feltételekre   Magyarország   törvényei   vonatkoznak,   tekintet nélkül a helyi rendelkezésekre. Jelen   Megállapodás   teljes   megállapodásnak   minősül   az   INTERMAR   és   Ön   között   a   Honlap   használatára   vonatkozóan.   A   Honlap   használatából   származó   bármilyen   kereseti   alapot   a   panasz   vagy   a   kereseti   alap felmerülése   utáni   egy   (1)   éven   belül   be   kell   nyújtania.   Ha   bármilyen   okból   egy   illetékes   joghatóság   jelen   megállapodás   bármely   feltételét   vagy   annak   egy   részét   érvényesíthetetlennek   ítéli,   akkor   azt   a   feltételt,   a Megállapodás szándékának megfelelően, a maximálisan megengedhető mértékben kell alkalmazni, míg a Megállapodás többi része továbbra is teljes mértékben érvényes és hatályos marad. Szerzői jogi és védjegyinformációk A   INTERMAR,   az   INTERMAR   logó   és   minden   egyéb   védjegy   tulajdonosa   vagy   jogos   felhasználója   az   INTERMAR   Tanácsadó,   Kereskedelmi   és   Szolgáltató   Betéti   Társaság   és   annak   leányvállalatai,   kivéve,   ha   azt másképpen tüntetik fel. Minden egyéb márkanév, terméknév vagy védjegy annak jogos tulajdonosához tartozik. Minden jog fentartva - Intermar Kft. - 2008-2018.
Intermar honlap használati feltételek
Intermar
© Intermar Kft .Minden jog fenntartva. - 2008 - 2019.                                                                                                                                                                                                                       Használati feltételek  -   Adatvédelmi nyilatkozat
Jogi nyilatkozat A honlap használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi feltételeket. A    honlapot    az    INTERMAR    Tanácsadó,    Kereskedelmi    és    Szolgáltató    Korlátot Felelőségú    Társaság    (INTERMAR)    működteti,    és    kizárólag    információs    célokra használható.    A    honlap    használatával    vagy    a    honlapról    történő    dokumentumok letöltésével   Ön   elfogadja   az   e   nyilatkozatban   szereplő   feltételeket.   Ha   nem   fogadja el ezeket, akkor ne használja a honlapot, és ne töltsön le onnan anyagokat. Korlátozott licenc A     jelen     megállapodásban     szereplő     feltételek     alapján     az     INTERMAR     nem kizárólagos,   nem   átruházható,   korlátozott   jogot   biztosít   Önnek   e   honlap,   illetve   az azon   szereplő   dokumentumok   eléréséhez,   felhasználásához   és   megjelenítéséhez. Ön    elfogadja,    hogy    semmilyen    módon    nem    akadályozza,    illetve    nem    próbálja megakadályozni a honlap működését. Az    INTERMAR    feljogosítja    Önt,    hogy    az    ezen    internetes    címen    („Honlapon”) található     információkat     („Dokumentumokat”)     kizárólag     személyes,     és     nem kereskedelmi   célra   használja   fel.   Ezen   jogosultság   keretében   a   Dokumentumok   és azok    másolatainak    tulajdonjoga    nem    ruházódik    át,    illetve    azokra    a    következő korlátozások   vonatkoznak:   1)   Ön   megtart   a   Dokumentumokban   és   azok   összes letöltött   másolatában   szereplő   minden   szerzői   jogi   és   egyéb   tulajdonjogi   információt; 2)     Önnek     nem     áll     jogában     a     Dokumentumokat     módosítani,     reprodukálni, nyilvánosan   megjeleníteni,   előadni,   terjeszteni   vagy   egyéb   célokra   nyilvános   vagy kereskedelmi   formában   felhasználni;   3)   Önnek   nem   áll   jogában   a   Dokumentumokat bármilyen    harmadik    félre    átruházni,    kivéve,    ha    tájékoztatja    a    feleket    a    jelen feltételekben   szereplő   kötelezettségekre,   illetve,   ha   a   felek   azokat   el   is   fogadják.   Ön elfogadja   a   Honlapon   időközönként   megjelenő   további   esetleges   korlátozásokat   is. Jelen   Honlap   és   az   azon   lévő   Dokumentumok   szerzői   jogi   védelem   és   nemzetközi egyezmények   védelme   alatt   állnak.   Ön   elfogadja   az   ezen   Honlap   használatára   és   a Dokumentumok     jogosulatlan     másolására     vonatkozó     nemzetközi     szerzői     jogi törvényeket.   AZ   INTERMAR   nem   ad   Önnek   semmilyen   közvetlen   vagy   közvetett jogosultságot   bármely   szabadalom,   védjegy,   szerzői   jogi   elem   vagy   üzleti   titoknak minősülő információ felhasználására, kivéve, az itt kifejezetten feltüntetetteket. Felelősséget kizáró nyilatkozat A       DOKUMENTUMOK       PONTATLANSÁGOKAT       ÉS       GÉPELÉSI       HIBÁKAT TARTALMAZHATNAK.   AZ   INTERMAR   NEM   GARANTÁLJA   A   DOKUMENTUMOK PONTOSSÁGÁT    VAGY    TELJESSÉGÉT,    ILLETVE    A    HONLAPON    MEGJELENT VAGY    KÖZZÉTETT    JAVASLATOK,    VÉLEMÉNYEK,    ÁLLÍTÁSOK    VAGY    EGYÉB INFORMÁCIÓK   MEGBÍZHATÓSÁGÁT.   ÖN   ELISMERI,   HOGY   KIZÁRÓLAG   SAJÁT KOCKÁZATÁRA    BÍZIK    MEG   AZ    ILYEN    VÉLEMÉNYEKBEN,    JAVASLATOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN,       FELJEGYZÉSEKBEN       VAGY       INFORMÁCIÓKBAN.       AZ INTERMAR   FENNTARTJA   A   JOGOT   ARRA,   HOGY   SAJÁT   BELÁTÁSA   SZERINT KIJAVÍTSA    A     HONLAP     BÁRMELY     RÉSZÉN     MEGJELENŐ     HIBÁKAT     VAGY HIÁNYOSSÁGOKAT.     AZ     INTERMAR     BÁRMIKOR     ELŐZETES     BEJELENTÉS NÉLKÜL   MÓDOSÍTHATJA   A   HONLAPON   MEGJELENŐ,   A   DOKUMENTUMOKRA ÉS    A    TERMÉKEKRE,    A     PROGRAMOKRA,    A     SZOLGÁLTATÁSOKRA     VAGY ÁRAKRA (HA VAN) VONATKOZÓ TARTALMAKAT. AZ     INTERMAR     A     JELEN     HONLAPOT,     ILLETVE     AZ     AZON     MEGJELENŐ INFORMÁCIÓKAT,        DOKUMENTUMOKAT        ÉS        SZOFTVEREKET        JELEN FORMÁJUKBAN        TESZI        KÖZZÉ        BÁRMIFÉLE        KÖZVETLEN        VAGY FELTÉTELEZETT        GARANCIAVÁLLALÁS        NÉLKÜL       A        KÖVETKEZŐKRE VONATKOZÓAN,    DE    AZOKRA    NEM    KORLÁTOZVA:    FORGALMAZHATÓSÁG, JOGBITORLÁS-MENTESSÉG     VAGY    ADOTT     CÉLRA     VALÓ    ALKALMASSÁG. EGYES   JOGHATÓSÁGOK   NEM   ENGEDÉLYEZIK   A   FELTÉTELEZETT   GARANCIA KIZÁRÁSÁT,   EZÉRT   ELKÉPZELHETŐ,   HOGY   A   FENTI   KIZÁRÁSOK   ÖNRE   NEM VONATKOZNAK. Harmadik fél weboldalai Az   Ön   kényelem   érdekében   az   INTERMAR   közzétehet   jelen   Honlapon   harmadik   fél által   működtetett   oldalakra   mutató   hivatkozásokat.   Ha   ezeket   használja,   Ön   elhagyja a     jelenlegi     Honlapot.     Ha     úgy     dönt,     hogy     ellátogat     a     hivatkozott     oldalak valamelyikére,   akkor   ezt   a   saját   kockázatára   teszi,   és   az   Ön   felelőssége,   hogy megtegyen   minden   szükséges   védekező   lépést   a   vírusok   vagy   egyéb   káros   elemek ellen. AZ   INTERMAR   semmilyen   garanciát   nem   vállal   a   hivatkozott   weboldalakat,   az azokon    megjelenő    információkat,    az    ott    található    termékek    vagy    szolgáltatások leírását   illetően,   és   nem   is   támogatja   azokat. A   hivatkozások   nem   utalnak   arra,   hogy az   INTERMAR   vagy   jelen   Honlap   támogatná   a   hivatkozott   oldalakat,   vagy   bármilyen partneri   viszonyban   állna   azokkal,   valamint   nem   utal   arra,   hogy   az   INTERMAR jogosult   a   hivatkozott   weboldalakon   szereplő   bármely   védjegy,   kereskedelmi   név, logó   vagy   szerzői   jogi   szimbólum   használatára,   továbbá   nem   utal   arra,   hogy   a hivatkozott    oldal    jogosult    a    INTERMAR,    partnere    vagy    leányvállalata    bármely védjegyének,   kereskedelmi   nevének,   logójának   vagy   szerzői   jogi   szimbólumának használatára. Külső hivatkozások a Honlapra A    Honlapra    mutató    bármilyen    hivatkozást    a    INTERMAR-nak    írásban    jóvá    kell hagynia,   kivéve,   ha   a   vállalat   a   hivatkozások   használatához   az   alábbiak   betartása mellett   hozzájárul:   (i)   a   hivatkozás   szöveges   alapú,   és   csak   a   „INTERMAR   Bt.” nevet   tartalmazza;   (ii)   a   hivatkozás   csak   a   www.intermar.hu   címre   mutat,   és   nem aloldalakra;   (iii)   a   hivatkozás   megnyitásakor   a   honlap   teljes   képernyőn,   maximálisan működőképes   és   navigálható   böngészőablakban,   és   nem   külön   keretben   (frame) jelenik   meg;   (iv)   a   hivatkozás   megjelenése,   elhelyezkedése   vagy   egyéb   jellemzői soha   nem   kelthetik   azt   a   benyomást,   hogy   egy   adott   személy,   tevékenység   vagy termék    az    INTERMAR-hoz    kapcsolódik,    vagy    az    INTERMAR    támogatja    azokat, továbbá     a     hivatkozás     nem     sértheti     vagy     gyengítheti     az     INTERMAR     vagy társvállalatai    nevéhez    és    védjegyeihez    kapcsolódó    jó    hírnevet.    AZ    INTERMAR fenntartja   a   jogot,   hogy   saját   belátása   szerint,   bármikor   visszavonja   a   hivatkozások használatát engedélyező fenti hozzájárulást. Az Ön által megadott adatok Az   Ön   által   a   jelen   Honlapon   az   INTERMAR-nak   megadott   összes   személyes   adatot a   Honlap   saját   adatvédelmi   szabályzata   védi.   AZ   INTERMAR   nem   várja   el   Öntől, ezért    Ön    ne    is    küldjön    semmilyen    bizalmas    vagy    jogvédett    információt    az INTERMAR   számára   jelen   Honlapon   keresztül.   Ön   elfogadja,   hogy   az   Ön   vagy   az Ön   nevében   cselekvő   személyek   által   az   INTERMAR   részére   elküldött   adatok   és dokumentumok    nem    tekinthetők    bizalmas    vagy    jogvédett    információknak.    Ilyen információk     vagy     dokumentumok     közlésével     Ön     korlátlan,     visszavonhatatlan, nemzetközi     és     jogdíjmentes     licencet     biztosít     az     INTERMAR     számára     ezen információk   vagy   dokumentumok   használatára,   reprodukálására,   megjelenítésére, nyilvános   előadására,   küldésére   és   terjesztésére,   valamint   elfogadja   azt,   hogy   az INTERMAR    szabadon    felhasználhatja    az    Ön    vagy    az    Ön    nevében    cselekvő személyek    által    az    INTERMAR    számára    elküldött    ötleteket,    koncepciókat    vagy know-how-t.   Elfogadja,   hogy   az   INTERMAR   nem   várja   el   Öntől,   és   Ön   garantálja, hogy   nem   küld   az   INTERMAR   számára   olyan   információkat   vagy   dokumentumokat, amelyek   rágalmazóak,   obszcének,   provokálóak,   bármilyen   módon   törvénytelenek, vagy mások jogvédett tulajdonát tartalmazzák. Károk korlátozása AZ    INTERMAR    VAGY    ÉRINTETT    LEÁNYVÁLLALATAI    SEMMILYEN    ESETBEN SEM     TEHETŐK     FELELŐSSÉ     A     HONLAP     VAGY     EGYÉB     HIVATKOZOTT WEBOLDAL     TARTALMÁNAK,     DOKUMENTUMAINAK,     SZOLGÁLTATÁSAINAK HASZNÁLATÁBÓL      VAGY      HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL,      ILLETVE     AZZAL KAPCSOLATBAN       KELETKEZŐ       BÁRMIFÉLE       KÖZVETLEN,       KÖZVETETT, SPECIÁLIS,     KÖVETKEZMÉNYES     VAGY     EGYÉB     KÁRÉRT     (KORLÁTOZÁS NÉLKÜL     IDEÉRTVE     AZ     ÜZLETI     HASZON     ELMARADÁSÁBÓL,     AZ     ÜZLET MEGHIÚSULÁSÁBÓL,   INFORMÁCIÓK   VAGY   PROGRAMOK   ELVESZTÉSÉBŐL, VAGY AZ   ÖN ADATTÁROLÓ   RENDSZERÉT   ÉRINTŐ   EGYÉB ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ   KÁROKAT),   MÉG   ABBAN   AZ   ESETBEN   SEM,   HA   AZ   INTERMAR VÁLLALATOT   KIFEJEZETTEN   TÁJÉKOZTATTÁK   E   KÁROK   BEKÖVETKEZTÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. Változások AZ   INTERMAR   fenntartja   a   jogot   arra,   hogy   saját   belátása   szerint   részben   vagy egészben   bármikor   módosítsa,   bővítse   vagy   eltávolítsa   jelen   Megállapodás   bármely részét.   Jelen   Megállapodás   módosításai   akkor   lépnek   hatályba,   amikor   az   erről szóló   értesítés   megjelenik.   Ha   a   jelen   Megállapodás   módosítása   után   továbbra   is használja   jelen   Honlapot   akkor   Ön   automatikusan   elfogadja   ezen   módosításokat. AZ INTERMAR   bármikor   leállíthatja,   módosíthatja,   felfüggesztheti   vagy   megszüntetheti a   Honlap   bármely   jellemzőjét,   beleértve   annak   szolgáltatásait   is.   AZ   INTERMAR bármilyen    előzetes    bejelentés    vagy    kötelezettség    nélkül    korlátozhat    bizonyos jellemzőket   és   szolgáltatásokat,   vagy   korlátozhatja   az   Ön   a   Honlap   egyes   részeihez vagy   egészéhez   történő   hozzáférését.   AZ   INTERMAR   bármikor   megszüntetheti   a fentiekben   biztosított   engedélyt,   jogosultságokat   és   licencet.   Ebben   az   esetben   Ön köteles azonnal megsemmisíteni a tulajdonában lévő érintett Dokumentumokat. Nemzetközi felhasználók és jogválasztás Jelen    Honlapot    az    INTERMAR    kezeli,    működteti    és    felügyeli    a    Magyarország területén    működő    saját    irodáiból.   AZ    INTERMAR    nem    garantálja,    hogy    a    jelen Honlapon   lévő   dokumentumok   helyénvalóak   vagy   használhatóak   az   Magyarország területén    kívül    és    olyan    térségekben,    ahol    ezen    tartalmak    törvényellenesek,    a hozzáférés   tilos.   Nem   használhatja   a   Honlapot   és   nem   exportálhatja   az   azon   lévő Dokumentumokat,   ha   az   sérti   a   Magyarországi   exportszabályozását.   Ha   a   Honlapot a   Magyarországon   kívüli   területről   használja,   akkor   Ön   felelős   a   helyi   törvények betartásáért.    Jelen    használati    feltételekre    Magyarország    törvényei    vonatkoznak, tekintet nélkül a helyi rendelkezésekre. Jelen   Megállapodás   teljes   megállapodásnak   minősül   az   INTERMAR   és   Ön   között   a Honlap    használatára    vonatkozóan.   A    Honlap    használatából    származó    bármilyen kereseti   alapot   a   panasz   vagy   a   kereseti   alap   felmerülése   utáni   egy   (1)   éven   belül be   kell   nyújtania.   Ha   bármilyen   okból   egy   illetékes   joghatóság   jelen   megállapodás bármely   feltételét   vagy   annak   egy   részét   érvényesíthetetlennek   ítéli,   akkor   azt   a feltételt,   a   Megállapodás   szándékának   megfelelően,   a   maximálisan   megengedhető mértékben    kell    alkalmazni,    míg    a    Megállapodás    többi    része    továbbra    is    teljes mértékben érvényes és hatályos marad. Szerzői jogi és védjegyinformációk A   INTERMAR,   az   INTERMAR   logó   és   minden   egyéb   védjegy   tulajdonosa   vagy jogos   felhasználója   az   INTERMAR   Tanácsadó,   Kereskedelmi   és   Szolgáltató   Betéti Társaság   és   annak   leányvállalatai,   kivéve,   ha   azt   másképpen   tüntetik   fel.   Minden egyéb márkanév, terméknév vagy védjegy annak jogos tulajdonosához tartozik. Minden jog fentartva - Intermar Kft. - 2008-2018.
Intermar honlap használati feltételek
Intermar